OFERTE LITORAL 2009

Oferte turism

vineri, 19 octombrie 2007

Prescrierea, eliberarea, decontarea şi taxarea medicamentelor

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor se va face in conformitate cu noua lista de medicamente, aprobata prin H.G. nr. 1841/2006 care are in componenta urmatoarele subliste:

A- medicamente de baza cu nivel de compensare 90% din pretul de referinta;
B- medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referinta;
C- medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referinta, cu urmatoarele sectiuni:
– C1- cu procent de compensare 100% din pretul de referinta pentru tratament ambulatoriu al unor grupe de boli;
C2- cu procent de compensare 100% din pretul de referinta pentru bolnavii inclusi in programul national de sanatate cu scop curativ; aceste medicamente se elibereaza numai in farmacii cu circuit inchis;
– C3- cu procent de compensare 100% din pretul de referinta indicate pentru copii pana la 18 ani, tineri de la 18 la 26 de ani daca sunt elevi, studenti, sau ucenici daca nu realizeaza venituri, precum si gravide lauze.
OTC – conform ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 678/12.06.2006 (notata cu simbolul "3").
  • Prescrierea

Precizari privind prescrierea medicamentelor cu eliberare prin farmacii cu circuit dechis, incepand cu data de 1 ianuarie 2007–prescrierea medicamentelor se va face cu indicarea sublistei de medicamente dupa cum urmeaza:

A: pentru sublista A;

B: pentru sublista B;

C1: pentru sublista C-sectiunea C1;

C3: pentru sublista C-sectiunea C3;

3: pentru Lista OTC.

  • pentru medicamentele din cadrul sectiunii C1 a sublistei C se va specifica in mod obligatoriu codul "G" al grupei de boala.
  • grupa de boala "G20" "MUCOVISCIDOZA", nu are DCI-uri asociate si ca urmare nu va putea fi utilizata in prescriere decat dupa aprobarea protocolului terapeutic. Pentru copii aflati in aceasta situatie se va utiliza sectiunea C3.
  • grupele de boli G8HIV/SIDA, G9Talasemie, G24 – Stari post-transplant si 028Pelagra, nu mai sunt cuprinse in sublista C – sectiunea C1 si in consecinta medicamentele corespunzatoare acestor boli nu se pot prescrie pentru eliberare in farmacii cu circuit deschis.

Eliberarea Precizari privind eliberarea medicamentelor in farmaciile cu circuit deschis incepand cu data de 1 ianuarie 2007 .

Eliberarea medicamentelor, indiferent de data prescrierii retetei, se va face in conformitate cu componenta listei de medicamente aprobata prin H.G. nr. 1841/2006 si la preturile valabile incepand cu data de 1 ianuarie 2007.

1. Retetele prescrise in decembrie 2006 si care au termen de valabilitate 30 de zile, se vor elibera numai in ianuarie 2007, dupa cum urmeaza:

medicamentele de pe retetele prescrise in 2006 vor fi eliberate numai daca acestea se regasesc in sublistele A, B, C (sectiunile C1 si C3) sau OTC valabile de la 1 ianuarie 2007;
–incepand cu 1 februarie 2007 nu se vor mai elibera decat medicamente prescrise pe retete care au codurile A, B, C1, C3 sau 3.–grupele de boli G8 HIV/SIDA, G9 – Talasemie si G24 Stari post-transplant, nu mai sunt cuprinse in sublista C – sectiunea C1 si in consecinta medicamentele corespunzatoare acestor boli nu se pot elibera decat in farmacii cu circuit inchis, in cadrul programelor nationale de sanatate.

2. Retetele prescrise in decembrie 2006 si eliberate in 2007:–nu vor fi eliberate retetele completate gresit sau incomplet.Exemplu: sublista necomplelata, sau completata gresit (2A, 2B), codul grupei de boala incomplet in cazul sectiunii C1 din sublista C.

  • Decontarea

Precizari privind decontarea medicamentelor in farmaciile cu circuit deschis incepand cu data de 1 ianuarie 2007 Casele de asigurari de sanatate vor accepta spre decontare:–medicamentele de pe retetele prescrise in decembrie 2006 (care au valabilitate de 30 de zile) si care sunt eliberate in ianuarie 2007, vor fi decontate numai daca acestea se regasesc in sublistele A, B, C (sectiunile C1 si C3) sau OTC valabile de la 1 ianuarie 2007 si taxarea reflecta acesta noua structura a sublistelor si sectiunilor.Exemplu: Pe reteta a fost scris C, iar la eliberare s-a selectat sublista C1 care va apare si in taxare.

Casele de asigurari de sanatate nu vor accepta spre decontare:–medicamentele de pe retetele prescrise in decembrie 2006 (care au valabilitate de 30 de zile) si care sunt eliberate in ianuarie 2007, dar pentru care la taxare nu a fost selectata corect sublista sau sectiunea, conform celor mentionate anterior.Exemplu: retete care sunt completate cu C. 2A. sau 2B.

  • medicamente eliberate pentru grupele de boli G8 – HIV/SIDA,
  • G9 –Talasemie,
  • G24Stari post-transplant si G28 – Pelagra;
  • retete eliberate pe grupa de boala "G20". atata limp cat nu sunt asociate DCI-uri acestei grupe.
  • retete completate gresit sau incomplet.

Exemplu: sublista necompletata; completarea gresita a codului grupei de boala sau necompletarea acestuia in cazul sectiunii C1 din sublista C etc.

Structura documentelor de decontare:

Borderoul unic va contine urmatoarele coloane:

1. Nr. curent;
2. Nr. ordine – numar de ordine completat in farmacie la momentul eliberarii retetei;
3. Serie si numar reteta;
4. Cod parafacodul de parafa al medicului prescriptor;
5. CNP – codul numeric personal al pacientului;
6. Total Rp. (valoare cu amanuntul) – totalul valorii de vanzare cu amanuntul al medicamentelor eliberate
7. Total compensat – totalul valorii de decontare, din care:
a. Sublista A – total valoare de decontare pentru medicamente din cadrul sublistei A (inclusiv copii, gravide, lauze si beneficiari ai legilor speciale);
b. Sublista B – total valoare de decontare pentru medicamente din cadrul sublistei B (inclusiv copii, gravide, lauze si beneficiari ai legilor speciale);
c. Sublista C1 – total valoare de decontare pentru medicamente din cadrul sublistei C, sectiunea C1 (inclusiv copii, gravide, lauze);
d. Sublista C3 – total valoare de decontare pentru medicamente din cadrul sublistei C, sectiunea C3; .
e. OTC – total valoare de decontare pentru medicamente din cadrul sublistei OTC (3).
Borderoului unic ii vor fi atasate urmatoarele extrase:
I. Copii, gravide, lauze cu urmatoarele coloane:
1. Nr. curent;
2. Nr. ordine – numar de ordine completat in farmacie la momentul eliberarii retetei;
3. Scrie si numar reteta;
4. Cod parafa – codul de parata al medicului prescriptor;
5. CNP – codul numeric personal al pacientului;
6.Total Rp. (valoare cu amanuntul) – totalul valoriii de vanzare cu amanuntul al medicamentelor eliberate;
7. Total compensat – totalul valorii de decontare, din care:
a. Sublista A – total valoare de decontare pentru medicamente din cadrul sublislei A;
b. Sublista B – total valoare de decontare pentru medicamente din cadrul sublislei B;
c. Sublista C1 – total valoare de decontare pentru medicamente din cadrul sublistei C, sectiunea C1;
d. Sublista C3 – total valoare de decontare pentru medicamente din cadrul sublistei C, sectiunea C3;
e. OTC – total valoare de decontare pentru medicamente din cadrul sublistei OTC (3);
f. Total (C3+OTC) – va contine valoarea compensata a medicamentelor din sublistele C3+3 (OTC).

Niciun comentariu:

LITORAL BULGARIA - TURCIA - GRECIA - ITALIA

Oferte turism