OFERTE LITORAL 2009

Oferte turism

marți, 27 noiembrie 2007

Precizari CNAS privind formularul de trimitere la tratament în strainatate

Atestatul privind menţinerea prestaţiilor în curs pentru asigurarea de boală-maternitate, cum este denumit Formularul E 112, respectă normele comunităţii europene privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în statele membre, precizează CNAS într-un comunicat remis Rompres.

Acest tip de Formularul E 112 se emite în două situaţii.

În primul caz, se emite pentru lucrătorii şi membrii lor de familie care, după ce au dobândit dreptul la asigurarea de sănătate într-un stat membru UE, sunt autorizaţi de casa de asigurări de sănătate din acest stat să revină pe teritoriul statului membru UE în care îşi au reşedinţa sau să-şi transfere reşedinţa pe teritoriul unui alt stat membru.

În al doilea caz, Formularul E 112 se eliberează pentru toate persoanele asigurate şi membrii lor de familie care sunt autorizaţi de casa de asigurări de sănătate să se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat stării lor de sănătate.

Emiterea Formularului E 112 se face pentru situaţia transferului de reşedinţă, în acest caz refuzarea eliberării Formularului E 112 se poate face numai dacă se stabileşte că deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea sănătăţii sale sau primirea de tratament medical, mai precizează CNAS.

În cazul trimiterii la tratament medical trebuie îndeplinite două condiţii cumulative.

În primul rând tratamentul să se regăsească printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguraţii din sistemul din România.

În al doilea rând, se eliberează Formularul E 112 în situaţia în care acest tratament nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obţinerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii.

Dacă cele două condiţii sunt îndeplinite casa de asigurări de sănătate nu poate refuza eliberarea acestui Formular E 112, se mai arată în comunicat.

Eliberarea Formularului E 112 va trebui să aibă la bază şi un raport medical care să ateste starea de sănătate a solicitantului.

Regula generală este că acest Formular E 112 se eliberează înainte de plecarea persoanei la tratamentul planificat.

Acesta se poate elibera şi după plecarea persoanei, dar numai dacă din motive de forţă majoră nu a putut fi eliberat anticipat precizează CNAS.

Un comentariu:

secret_bliss spunea...

Am deja o colega care s-a folosit de formulat si a plecat in Austria sa se opereze. Bine ca a fost mediatizat...

LITORAL BULGARIA - TURCIA - GRECIA - ITALIA

Oferte turism